باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی + فیلم
برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان در ششمین قسمت خود، میزبان کاظم پالیزدار بود.
باشگاه خبرنگاران -از مبارزه با مفاسد اقتصادی چه خبر؟
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میهمان ششمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «10:10 دقیقه» با حضور دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی + فیلم
کاظم پالیزدار مهمان ششمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با وزیر آموزش و پرورش + فیلم
برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان در پنجمین قسمت خود، میزبان سیدمحمد بطحائی بود.
باشگاه خبرنگاران -صریح و بی پرده با وزیر آموزش و پرورش درباره مطالبات معلمان و دانش آموزان
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
سیدمحمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش، در برنامه «10:10 دقیقه» پاسخگوی سوالاتی مهم در حوزه مسئولیت خود بود.
باشگاه خبرنگاران -پنجمین برنامه 10:10 دقیقه امشب با حضور وزیر آموزش و پرورش + تیزر
سیدمحمد بطحائی میهمان پنجمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با بهروز کمالوندی + فیلم
برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان، میزبان سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان بود.
باشگاه خبرنگاران -برجام آن روزها و این روزها در گفتگو با سخنگوی سازمان انرژی اتمی
عقربه شفافیت روی «۱۰:۱۰ دقیقه»؛
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در برنامه ۱۰:۱۰ باشگاه خبرنگاران جوان پاسخگوی سوالاتی صریح بود.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «10:10 دقیقه» با حضور سخنگوی سازمان انرژی اتمی + فیلم
بهروز کمالوندی مهمان چهارمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفتگوی «10:10 دقیقه» با رئیس فدراسیون فوتبال + فیلم
خلاصه گفتگوی مهدی تاج با برنامه «10:10 دقیقه» در قالب یک فیلم منتشر شده است.