باشگاه خبرنگاران -صریح و شفاف با کارگردان "قلاده‌های طلا" از ایده تا حاشیه‌ها
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
۱۶ . دی . ۱۳۹۷ ۲۲:۱۰
باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت