باشگاه خبرنگاران -هشدار توانگر نسبت به بستن درگاه بانکی سیستم‌های VOD
در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی؛