باشگاه خبرنگاران -قالیباف: دو ملت ایران و الجزایر مواضع بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند
در دیدار سفیر جمهوری الجزایر با رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید شد؛