باشگاه خبرنگاران -مجوز خانه مسافر باید ثبت محور شود
سیاهکلی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -از درخواست روسیه برای خرید قطعات فنی و مهندسی تا تاکید بر تکمیل کریدور شمال - جنوب
در سومین نشست کمیسیون عالی همکاری های پارلمانی ایران و روسیه صورت گرفت؛