باشگاه خبرنگاران -بردن نام سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی چیزی جز ضرر برای اروپا ندارد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران -طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی به جریان افتاد
نادری در واکنش به مواضع اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه خبر داد: