باشگاه خبرنگاران -بودجه ۱۴۰۰ چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛