کد خبر: ۶۳۵۰۴۱۷
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶

ﺭﻳﻴﺲ اﻭﺭﮊاﻧﺲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻃی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۷ نفر ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻕ اﺳﺘﺎﻥ دچار گاز گرفتگی شدند که با انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافتند.

ﻧﺠﺎﺕ ۷ ﻧﻔﺮ اﺯ ﺧﻂﺮ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﮕیﻛﻤﺎﻝ ﻏﺮﻳﺒی ﺭﻳﻴﺲ اﻭﺭﮊاﻧﺲ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگانﮔﻔﺖ: ﻃی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ۷ ﻧﻔﺮ اﺯ یکی اﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺭاﻣﻴﺎﻥ، ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ و ﻣﻴﻨﻮﺩﺷﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﮔﺮفتگی ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی اﻣﺪاﺩ ۱۱۵ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧدگی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻬﻮﻉ، ﺳﺮﺩﺭﺩ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی ﺷﺪه ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ و اﻛﺴﻴﮋﻥ ﺗﺮاپی ﺑﺮ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ، ﺳﻼﻣتی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺎﺯ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﻛﻤﺎﻝ ﻏﺮﻳﺒی ﺩﺭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ اﻓﺰﻭﺩ: ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺕ ایمنی استفاده اﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎنی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳک ﺷﺪﻥ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ، ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/م

انتقال 7 نفر بر اثر گازگرفتگی به بیمارستان در گلستان

آسمان
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
عجیب غریب
لیسانسه ها
خوشمزه
نقاشی
کوله پشتی
لوح صفحه خبر موبایل