کد خبر: ۶۵۶۱۴۱۹
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۲
دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی؛

کرمی از انتشار کتاب جابجایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان داد.

به گزارش  حوزه فناوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛  پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به چاپ کتاب جابجایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کرده‌گان در سطح ایران و جهان در اردیبهشت ماه سال جاری، بیان کرد: ایـن کتاب نتیجـه مطالعـه آمـاری و بررسـی روندهـای جابه جایـی بین المللـی دانشـجویان و تحصیل کـرده‌گان در سـطح جهـان و ایـران اسـت کـه توسـط برنامـه سیاسـت گـذاری مهاجـرت نخبـگان در پژوهشـکده سیاسـتگذاری علـم، فناوری و صنعت دانشـگاه صنعتی شریـف انجام منتشر شده است.

وی افزود: بـا توجـه بـه فقـدان مطالعـات تخصصـی در ایـن زمینـه در کشـور، ایـن کتاب در تلاش است تا تصویری نسبتا روشـن و بـه روز از آخریـن تحـولات حـوزه جابه جایـی بین المللـی دانشــجویان و تحصیل کــرده‌گان ارائــه کند.

به گفته مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در این کتاب برای ارائـه تصویـر کلـی از وضعیـت و رونـد جابه جایـی بین المللـی دانشـجویان، در بخش اول وضعیـت جهانـی تحـرک دانشـجویی به صـورت اجمالـی ترسـیم و سـپس در بخـش دوم وضعیـت و جایـگاه کشـور ایـران در ایـن زمینـه تبییـن شده است.

کرمی همچنین تصریح کرد: در بخـش سـوم و پایانـی کتاب نیـز بـه اختصـار سیاسـت‌ها و برنامه هـای جـذب و نگهداشـت دانشـجویان بین المللـی در کشـور‌ها مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: در بخـش پیوسـت ها نیـز اطلاعـات مفیـد و کاربـردی در زمینـه تعریـف، شـاخص گذاری و اندازه گیـری آمـار جمعیتـی مهاجـران ارائـه شـده اسـت کـه به طـور خـاص وضعیت آمـاری تعـداد ایرانیـان در2 کشـور آمریـکا و کانـادا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.

انتهای پیام/

ارائـه تصویـر کلـی از وضعیـت جابه جایـی بین المللـی دانشـجویان

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر