کد خبر: ۶۸۶۶۴۳۵
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰
راهنماى غذایى خاص براى بیماران/ بخش سیزدهم

باشگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد در این خبر شما را با تغذیه مناسب برای بیماران مبتلا به التهاب روده آشنا کند.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ یکی ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ برﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍیی ﺳﺎﻟﻢ به منظور ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌های ﻣﺰﻣﻦ و شایع است.

ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻪ معنی ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﺎفی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ؛ افراد باید در رژیم غذایی خود انواع مواد غذایی را داشته باشند تا ویتامین‌های مختلف را دریافت کنند؛ در این بین ﺗﻨﻮﻉ در رژیم غذایی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی است ﻛﻪ ﺩﺭ پنج ﮔﺮﻭه اصلی ﻏﺬﺍیی ﻣﻌﺮفی ﺷﺪهﺍﻧﺪ.

اگر افراد در رژیم غذایی خود این پنج گروه را جای ندهند دچار کمبود مواد مغذی خواهند شد، ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯه آن‌ها هم ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ، ﭼﺎقی ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎشی ﺍﺯ آﻥ میﺷﻮﺩ.

رژیم غذایی مخصوص کنترل و درمان بیماری‌ها+ توصیه‌های تغذیه‌ای برای مبتلایان به التهاب روده


بیشتر بخوانید: نشانه های جدی ابتلا به بیماری‌ التهاب روده


ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭی‌ﻫﺎی ﺍﻟﺘﻬﺎبی ﺭﻭﺩه

علی ارغوانی متخصص داخلی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﺳﻮءﺟﺬﺏ ﭼﺮبی ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺭﻳﺰ ﻣﻐﺬی‌ها به خصوص ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺭﻭی ﻭ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ؛  ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ 3، ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ K ، ویتامین B12 ﻳﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮلتی ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﺮﺍﻝ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

این متخصص داخلی درباره تغذیه مناسب برای افراد مبتلا به التهاب روده،  اظهار کرد: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺳﺘﺌﺎﺗﻮﺭه ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﺼﺮﻑ ﭼﺮبی‌ها ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻮﺩ، ﻭلی ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻣﺼﺮﻑ ﭼﺮبی‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﺮژی کمک میﻛﻨﺪ.

وی ادامه داد: ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﺣﺎﻭی ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻛﻢ، ﺑﺮﺍی ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻋﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺗﻮﺻﻴﻪ میﺷﻮﺩ؛  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎی ﻏﺬﺍیی ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ میﻛﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ گلوتن ﻭ ﮔﻨﺪﻡ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ میﺩﻫﺪ. 


بیشتر بخوانید: رشد ۴ برابری بیماری‌های التهابی روده؛ هر آمپول درمان حدود ۳۰۰ هزار تومان/ اسهال خونی و خونریزی مقعد را جدی بگیرید


ارغوانی تشریح کرد: ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ افراد مبتلا به التهاب روده، ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭی ﻻﻛﺘﻮﺯ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻴﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ به خصوص ﻣﺎﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺯﻣﺎنی ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎهی میﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢﺣﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺷﻮﺩ.

رژیم غذایی مخصوص کنترل و درمان بیماری‌ها+ توصیه‌های تغذیه‌ای برای مبتلایان به التهاب روده

مصرف مایعات،  باعث کاهش علائم درد می‌شود

این متخصص داخلی گفت: ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭی، ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻛﻢ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ کمک میﻛﻨﺪ؛  ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ، ﺳﻮءﺟﺬﺏ، ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎفی، ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﻓﻊ ﺍﻣﻼﺡ ﻭ ﻭﻳﺘﺎمین‌ها، ﻣﺼﺮﻑ مکمل‌های ﻭیتامینی ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ.

ارغوانی افزود: ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺫ ﻏﺬایی ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﻧﺎﺭﺍحتیﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎﺭ کمک میﻛﻨﺪ؛  ﻣﺼﺮف مکمل‌های ﻏﺬﺍیی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺍﻳﺰﻭﺗﻮنیک ﺳﺒﺐ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪﻥ میﺷﻮﺩ.

وی یادآوری کرد: ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ 3، ﺍﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ، ﺁنتیﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻥﻫﺎ، ﻓﻴﺒﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻨﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی ﺣﺎﻭی ﺑﺎﻛﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ (ﭘﺮﻭﺑﻴﻮتیکﻫﺎ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭی کمک می‌کند.

انتهای پیام/

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر