کد خبر: ۷۲۴۵۱۵۷
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۴
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۴
کد خبر : ۷۲۴۵۱۵۷

لیست نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، لیست نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد به این شرح است:

 

۱-ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
۲ -ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ
۳ -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺒﯿﺐ الله
۴ -ﻫﻨﺎ اﻣﯿﺮی ﺟﺎﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
۵ -ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﯽ
۶ --ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۷ -ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
۸ -ﺗﻘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﻮر
۹ -ﺟﻮاد ﺣﺴﻦ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻤﺎل
۱۰ -ﻋﺒﺎس ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﯾﺎدﮔﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎس
۱۱ -ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داودﯾﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﺪﯾﺮ
۱۲ -ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ
۱۳ -اﻣﯿﺮ ذاﮐﺮی ﺣﺴﻦ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺮالله
۱۴ -ﺟﻠﯿﻞ رﺣﯿﻤﯽ ﺟﻬﺎن آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺒﯿﺮ
۱۵ -ﺑﺘﻮل رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ
۱۶ -ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
۱۷ -ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
۱۸ -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ رﺿﺎﯾﯿﺎن ﮐﻼﺗﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
۱۹ - اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﯿﻌﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﺰی
۲۰- ﻏﻼم ﺣﯿﺪر رﻧﺠﺒﺮ اﺑﺪال آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ
۲۱ -ﺷﺎﭘﻮر ﺳﺎﮐﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ
۲۲ -ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﻻری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮﺧﺎن
۲۳ -ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻻری ﯾﺎدﮔﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺮﺧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻻری ﯾﺎ ﺳﺎﻻر ﯾﺎدﮔﺎری
۲۴ -ﺟﻠﯿﻞ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪی
۲۵ -ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺮی ﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
۲۶ -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻣﺎﻫﺮود ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
۲۷ --ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺶ
۲۸ -ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﻘﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﯾﺪون
۲۹ -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺼﺮت زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﯿﻢ
۳۰ -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻈﺮی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
۳۱ -ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺰدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ

 
لازم به ذکر است ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی  از روز ﭘﻨﺞ شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ آﻏﺎز می ﺷﻮد و تا ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأی یعنی ۸ صبح مورخ اول اسفند ۹۸  اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت.
 
انتهای پیام// ا.چ
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
علیرضا نیکرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
در این حوزه دو نامزد کاندید میشدن کافی بود
یک دکتر اصلاح طلب با یک دکتر اصولگرا رقابت میکردن رقابت کلاسیک و منظم و قانونی
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر