تولید بیش از ۸ میلیارد و ۹۰۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در نیروگاه نکا

نیروگاه نکا پارسال ۸ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۳۴۸ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص تولید کرد.

حسینعلی تازیکی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت:نیروگاه شهید سلیمی نکا پارسال حدود ۸ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۳۴۸ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص تولید کرد.

او افزود: نیروگاه شهید سلیمی نکا در اسفند ماه پارسال نیز بیش از ۶۲۱ میلیون و ۸۲۴ هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد که از این میزان تولید بیش از ۵۹۲ میلیون و ۴۳۷ هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

تازیکی گفت: در سال گذشته حدود ۸۰.۵ درصد انرژی تولید شده در واحد‌های بخار و حدود ۱۹.۵ درصد در واحد‌های بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

او افزود: برای ایجاد آمادگی تولید پایدار در دوران پیک مصرف فصل تابستان امسال، تعمیرات میاندوره‌ای واحد ۲ بخار به مدت ۳۰ روز و تعمیرات اساسی واحد دو گازی و بویلر ۲ بازیاب در بلوک سیکل ترکیبی به مدت ۹۰ روز آغاز شده است و گروه‌های مختلفی از کارکنان از حوزه‌های تعمیرات، بهره برداری با پشتیبانی کارکنان ستادی به طور پیوسته مشغول فعالیت هستند تا این واحد‌ها پس از انجام تعمیرات، طبق برنامه به شبکه سراسری برق کشور متصل شوند.

نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی به ظرفیت هریک ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از ۴ درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد..

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار