روند صعودی مشارکت خیرین سلامت در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت از برگزاری مذاکراتی برای رفع موانع کاری و اداری سازمان‌های خیریه خبر داد.

محمدجواد حیدری‌پور،  در این نشست گفت: کار خیرین، امری خداپسندانه، بدون منت و با پی‌گیری است. در وزارتخانه نیز، نگاه شخص وزیر به خیریه و مشارکت‌های اجتماعی جدی است و خوشبختانه روند مشارکت خیرین سلامت در دوسال ابتدایی دولت سیزدهم، صعودی بوده است.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت اظهار کرد: درصدد هستیم که با کمک تخصصی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و ظرفیت خیرین سلامت، برای حوزه سلامت روان و توانبخشی گام بر‌داریم.

حیدری پور با اشاره به مطالبات خیرین سلامت مبنی بر رفع بروکراسی‌های اداری و تعویق روند کار اداری خیران سلامت، افزود: خیرین سلامت سرمایه اجتماعی نظام سلامت هستند. ایشان سهم و مسئولیت اجتماعی خود را در بحث مشارکت‌های اجتماعی ایفا کرده‌اند و نباید برخی ضوابط قانونی، مانع خیر کثیر این گروه‌ها شود.

وی افزود: در راستای این هدف، مذاکراتی برای رفع موانع روند کاری و اداری این گروه‌ها در نظر داریم و امیدواریم با حمایت دولت و مجلس مردمی شاهد رفع موانع و توسعه حداکثری خدمات هموطنان عزیزمان باشیم.

 وی در ادامه یکی از مطالبات وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی را تشکیل شورای عالی خیرین وزارت بهداشت که متشکل از برخی معاونان وزارتخانه و منتخب خیرین کشور است، عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در وزارت بهداشت، برای حمایت از بیماری‌های خاص کارگروه‌هایی تشکیل شده و به زودی شاهد اخبار خوبی خواهیم بود.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت تصریح کرد: امیدواریم هم راستا با همت بیشتر نیک‌اندیشان عرصه سلامت در اجرای پروژه‌های عمرانی متولیان نیز، سهم خود را افزایش داده و با این مهم، خیرین را دلگرم کنند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.