معاون استاندار اردبیل:

سامانه تعاملاتی کارکنان وزارت کشور راه‌اندازی شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: سامانه تعاملاتی کارکنان وزارت کشور راه اندازی شد و مشارکت در شبکه تعاملاتی وزارت کشور ضروری است.

کاظم دبیر در نشست کمیته اجرایی مدیریت دانش استانداری اردبیل اظهار کرد: اجرای برنامه‌های مدیریت دانش با هدف انتقال تجربیات مدیریتی و کارشناسی ضروری است

او با تأکید بر تداوم اجرای برنامه‌های طرح مدیریت دانش با هدف انتقال دانش و تجربیات مدیریتی و کارشناسی، اجرای این طرح را در سازمان‌ها و دستگا‌های اجرایی استان ضروری دانست.

رئیس کمیته اجرایی مدیریت دانش استانداری اردبیل خاطرنشان کرد: تداوم اجرای برنامه‌های طرح مدیریت دانش با هدف انتقال دانش و تجربیات مدیریتی و کارشناسی ضروری بوده و باید در سازمان‌ها و دستگا‌های اجرایی استان نیز اجرایی شود.

دبیر با اشاره به راه‌اندازی سامانه تعاملاتی کارکنان وزارت کشور افزود: مشارکت معاونان و مدیران دفاتر استانداری و کارشناسان در شبکه تعاملاتی وزارت کشور ضروری است.

نعمت احمدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری اردبیل نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌یافته در زمینه مدیریت دانش استانداری گفت: موضوع مدیریت دانش فقط مختص دفتر برنامه‌ریزی نبوده بلکه مربوط به مجموعه استانداری اردبیل است و از این رو همراهی و همکاری تمامی واحد‌های استانداری را می‌طلبد.

او تصریح کرد: در ارزیابی اجرای برنامه‌های مدیریت دانش نسبت به گذشته پیشرفت خوبی مشاهده می‌شود که با همکاری مدیران و کارشناسان، در آینده شاهد پیشرفت‌های بیش‌تری خواهیم بود.

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.