ضرورت تمدید اعتبار پروانه چاه‌ های کشاورزی

۳۰ هزار چاه کشاورزی دارای پروانه در مازندران نیاز به تمدید اعتبار دارد.

داوودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به وجود ۱۱۰ هزار چاه کشاورزی در استان ،گفت: از این تعداد ۳۰ هزار چاه دارای برق و مابقی (۸۰) هزار چاه کشاورزی نیازمند سوخت (دیزلی) فعال است.

او با بیان اینکه چاه‌های با مصرف سوخت همواره با مشکل تامین سوخت مواجهند، افزود: از مجموع چاه‌های کشاورزی دارای برق، ۲۰ هزار چاه، با وجود دارا بودن پروانه، غیر مجاز شناخته می‌شوند که نیاز به تمدید اعتبار پروانه دارند.

داوودیان با تاکید بر اینکه تمدید نشدن پروانه چاه‌های کشاورزی مشکلاتی از جمله مشکل تامین سوخت را برای بهره برداران به همراه دارد، گفت: به چاه‌های که پروانه تمدید نداشته باشند به دلیل نداشتن اعتبار، سوخت تعلق نمی‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از بهره برداران چاه‌های کشاورزی استان خواست؛ برای برقدار کردن چاه‌های کشاورزی و تمدید پروانه بهره برداری چاه‌ها در موعد مقرر اقدام کنند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار