کمیته عالی رفع فرسودگی شبکه انتقال و فوق توزیع برق تشکیل شد

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقای پایداری شبکه و پیشگیری از حوادث ناشی از فرسودگی، با دستور مدیرعامل شرکت توانیر، کمیته عالی رفع فرسودگی شبکه انتقال و فوق توزیع کشور تشکیل شد.

کمیته عالی رفع فرسودگی شبکه انتقال و فوق توزیع کشور با دستور مدیرعامل شرکت توانیر و با توجه به ضرورت و اهمیت حفظ و ارتقای پایداری شبکه و پیشگیری از حوادث ناشی از فرسودگی تشکیل شد.

براساس احکامی که از سوی مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر صادر شد، محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی به عنوان رئیس کمیته عالی رفع فرسودگی شبکه انتقال و فوق توزیع برق، مجتبی علیرضاپور به عنوان دبیر کمیته عالی و مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای تهران، خوزستان، گیلان و سیستان و بلوچستان به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

بر این اساس شناسایی مصادیق فرسودگی و تجهیزات با عملکرد یا کیفیت نامطلوب مستعد ایجاد حادثه در شبکه انتقال و فوق توزیع، اولویت بندی طرحهای رفع فرسودگی و برنامه ریزی برای اجرای آنها در قالب موافقتنامه طرح های انتقال و توسعه و اصلاح و بهینه سازی شرکتهای برق منطقه ای و پایش پیشرفت آنها، پیگیری به منظور تأمین مالی طرحهای رفع فرسودگی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و با تمرکز بر رویکردهای نوین تأمین منابع مالی، پیشنهاد قوانین و ضوابط مورد نیاز در راستای رفع فرسودگی شبکه و تأمین منابع مالی آن، پیشنهاد و پیگیری طرحهای خرید تجمیعی به منظور جایگزینی تجهیزات فرسوده در صورت ضرورت، تدوین برنامه جامع رفع فرسودگی شبکه انتقال و فوق توزیع در افق سه ساله به عنوان اهداف اصلی و وظایف محول به این کمیته عالی تعیین و به وسیله مدیرعامل شرکت توانیر ابلاغ شده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار