افغانستان آلوده ترین کشور دنیا به مواد منفجره + فیلم

افغانستان آلوده ترین کشور دنیا به انواع مین و مهمات منفجر نشده است.

مین ها و مهمات کاشته شده در افغانستان به عنوان میراث شوم اشغالگران یاد می شود اما اکنون عملیات مین روبی در این کشور که بزرگترین برنامه مین روبی دنیا یاد می شود، با کمبود شدید بودجه روبرو شده است.

افغانستان از کشورهای اشغالگر خواسته است بدون اینکه برنامه مین روبی بشردوستانه این کشور را سیاسی کنند اراضی افغانستان را که به انواع مین و مواد منفجره آلوده کرده اند، در پاکسازی آن سهیم شوند.

در سال دو هزار و بیست و سه میلادی بر اثر سیصد و هشت انفجار مین و مهمات باقیمانده از جنگ در افغانستان پانصد و پنجاه و پنج نفر کشته یا زخمی شدند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.