یکی از اقدامات انتخاباتی مرکز ملی فضای مجازی، گزارش‌های رصدی است که برای هر نامزد به صورت اختصاصی، تهیه می‌شود.

ستاد انتخابات مرکز ملی فضای مجازی با به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور در حوزه رصد و داده‌کاوی، گزارش‌های روزانه رصد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را در اختیار ستاد‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها قرار می‌دهد.

همچنین مرکز ملی با به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور در حوزه رصد و داده‌کاوی، امکانات و قابلیت‌های متنوعی را به منظور توانمندسازی کاندیدا‌ها در جهت معرفی برنامه‌های خود، در اختیار ستاد‌های انتخاباتی آنها قرار داده است.

یکی از محصولات تولید شده در مرکز ملی، گزارش‌های رصدی است که برای هر نامزد به صورت اختصاصی، تهیه می‌شود و در اختیار ستاد‌های انتخاباتی نامزد‌ها قرار می‌گیرد. یکی از این گزارش‌ها که توسط ستاد رسانه مرکز ملی تهیه می‌شود، بررسی محتوای تولید شده مرتبط با هر نامزد در سکو‌های مختلف و همچنین تعداد محتوا، ابر کلمات و میزان انتشار محتوا به تفکیک هر استان را شامل می‌شود.

گزارش دوم، بررسی وضعیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری در فضای مجازی است که توسط ستاد فراداده مرکز ملی تهیه می‌شود. تعداد توئیت‌های کاربران نسبت به هر نامزد، جهت‌گیری توئیت‌ها و تحلیل توئیت‌های کاربران تاثیرگذار در این گزارش بررسی و برای هر کاندیدا به تفکیک ارسال می‌شود. همچنین در سکو‌های دیگر داخلی و خارجی و خبرگزاری‌های فعال، تعداد پست‌ها و جهت‌گیری‌های کاربران نیز به طور مجزا داده‌کاوی می‌شود. عناوین پرتکرار و میزان جست‌وجوی هر نامزد در گوگل به تفکیک هر استان نیز در این گزارش آمده است.

گزارش سوم نیز وضعیت‌شناسی انتخابات ۱۴۰۳ در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که مرکز ملی با استفاده از ظرفیت مراکز داده‌کاوی برای نامزد‌ها از طریق سامانه Esetad ارسال می‌کند.

در این گزارش، سهم محتوا‌های انتخاباتی به تفکیک سکو‌های مختلف ذکر می‌شود. همچنین سهم میزان محتوای انتخاباتی در هر سکو، خوشه بندی کاربران، هشتگ‌های پرتکرار در هر پلتفرم، سهم میزان محتوای دعوت به مشارکت و ضد مشارکت و مهم‌ترین محور‌های محتوایی ناظر به انتخابات در این گزارش‌ها فهرست شده است.

رویکرد محتوا‌های تولیدی، تحلیل عواطف محتوا و خوشه بندی کاربران به تفکیک هر نامزد و نقشه جغرافیایی تراکم محتوا درباره هر نامزد که نشان می‌دهد بیشترین محتوا در کدام استان تولید شده، در این گزارش آمده است.

گزارش چهارم هم مربوط به ارزیابی وضعیت کاندیدا‌ها در هر مناظره است که مبتنی بر داده کاوی فضای مجازی تهیه شده و اولین نسخه آن که مربوط به مناظره اول بود، تحویل ستاد‌های انتخاباتی کاندید‌اها شده است.

در این گزارش آمار محتوای منتشر شده پیرامون اولین مناظره انتخابات ۱۴۰۳ در شبکه‌های اجتماعی، تعداد محتوای منتشر شده پیرامون نامزد‌ها به تفکیک پلتفرم‌ها، تعداد دریافت لایک و بازدید نامزدها، روند انتشار محتوا در بستر‌های مختلف در بازه‌های زمانی، ابر کلمات محتوا‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ناظر به مناظره، هشتگ پرتکرار، پست‌های برتر در سکو‌های مختلف پیرامون مناظره اول، تحلیل احساسات به تفکیک نامزد‌ها و گراف کل محتوای مناظره اول به تفکیک هر نامزد و در نسبت با یکدیگر ذکر شده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار