رویدادهای مسابقه تیم های کالیاری و کروتونه در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته3) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
کالیاری
۱ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر کالیاری
استادیوم سنت الیا
کروتونه
(شروع بازی)