رویدادهای مسابقه تیم های اینترمیلان و اسپال در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته3) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
اینترمیلان
۲ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر میلان
استادیوم جوزپه مه آتزا
اسپال
(شروع بازی)

'۲۱ (اخطار)
به:

اسپال- ویکاری
'۲۷ (پنالتی گل شده)
زننده پنالتی:

اینترمیلان- مائورو ایکاردی
'۳۰ (اخطار)
به:

اینترمیلان- دانیلو دی آمبروزیو
'۴۸ (اخطار)
به:

اسپال- مورا