رویدادهای مسابقه تیم های اسپال و کالیاری در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته4) ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
اسپال
۰ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر فرارا
استادیوم پائولو ماتزا
کالیاری
(شروع بازی)