رویدادهای مسابقه تیم های آتالانتا و بنونتو در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته14) ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
آتالانتا
۱ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر برگامو
استادیوم آتلتی آزوری دایتالیا
بنونتو
(شروع بازی)