رویدادهای مسابقه تیم های بنونتو و اسپال در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته17) ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
بنونتو
۱ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر بنونتو
استادیوم بنونتو
اسپال
(شروع بازی)