رویدادهای مسابقه تیم های اینترمیلان و کروتونه در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته23) ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
اینترمیلان
۱ ۱
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر میلان
استادیوم جوزپه مه آتزا
کروتونه
(شروع بازی)

(شروع بازی)