رویدادهای مسابقه تیم های کالیاری و اسپال در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته23) ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
کالیاری
۲ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر کالیاری
استادیوم سنت الیا
اسپال
(شروع بازی)