رویدادهای مسابقه تیم های نفت مسجد سلیمان و ذوب آهن در قالب رقابت های جام خلیج فارس
جام خلیج فارس (هفته30) ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
نفت مسجد سلیمان
۲ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایران شهر مسجد سلیمان
استادیوم شهید بهنام محمدی
ذوب آهن
(شروع بازی)