جام خلیج فارس هفته :
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۳۰ ۱۶ ۱۳ ۱ ۳۶ ۱۴ ۲۲ ۶۱
۲ سپاهان اصفهان ۳۰ ۱۵ ۱۳ ۲ ۴۶ ۲۰ ۲۶ ۵۸
۳ استقلال ۳۰ ۱۶ ۹ ۵ ۴۰ ۱۳ ۲۷ ۵۷
۴ شهر خودرو ۳۰ ۱۶ ۸ ۶ ۳۲ ۱۶ ۱۶ ۵۶
۵ تراکتورسازی ۳۰ ۱۴ ۱۰ ۶ ۴۲ ۲۵ ۱۷ ۵۲
۶ ذوب آهن ۳۰ ۹ ۱۳ ۸ ۲۸ ۲۸ ۰ ۴۰
۷ سایپا تهران ۳۰ ۹ ۱۱ ۱۰ ۲۸ ۳۳ ۳۸
۸ فولاد ۳۰ ۹ ۱۱ ۱۰ ۳۰ ۳۹ ۳۸
۹ صنعت نفت ۳۰ ۷ ۱۶ ۷ ۳۲ ۲۹ ۳ ۳۷
۱۰ نساجی مازندران ۳۰ ۷ ۱۵ ۸ ۲۸ ۲۹ ۳۶
۱۱ پیکان ۳۰ ۹ ۸ ۱۳ ۲۶ ۳۵ ۳۵
۱۲ پارس جنوبی جم ۳۰ ۷ ۹ ۱۴ ۲۸ ۳۳ ۳۰
۱۳ ماشین سازی ۳۰ ۴ ۱۷ ۹ ۱۹ ۲۶ ۲۹
۱۴ نفت مسجد سلیمان ۳۰ ۳ ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۳۴ -۱۸ ۲۲
۱۵ سپیدرود رشت ۳۰ ۳ ۱۱ ۱۶ ۲۴ ۵۳ -۲۹ ۲۰
۱۶ استقلال خوزستان ۳۰ ۳ ۹ ۱۸ ۱۹ ۴۷ -۲۸ ۱۸