مشخصات تیم
نام تیم: ماشین سازی
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تبریز
استادیوم اختصاصی: بنیان دیزل تبریز
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷