رویدادهای مسابقه تیم های ماشین سازی و شهر خودرو در قالب رقابت های جام خلیج فارس
جام خلیج فارس (هفته30) ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
ماشین سازی
۱ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایران شهر تبریز
استادیوم بنیان دیزل تبریز
شهر خودرو
(شروع بازی)