رویدادهای مسابقه تیم های آذرخش بندرعباس و حفاری اهواز در قالب رقابت های ليگ برتر فوتسال
ليگ برتر فوتسال (هفته10) ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
آذرخش بندرعباس
۰ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایران شهر بندرعباس
استادیوم تختی آبادان
حفاری اهواز
(شروع بازی)