مشخصات استادیوم
نام استادیوم: یوونتوس آرنا
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: تورین
گنجایش: ۴۱۰۰۰ نفر