مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سیگنال ایدونا پارک
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: دورتموند
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: