مشخصات استادیوم
نام استادیوم: جئوفروی گویچارد
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: سن اتین
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: