مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کوفیس آرنا
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: ماینتس
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: