مشخصات استادیوم
نام استادیوم: فولکس واگن آرنا
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: وولفسبورگ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: