مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ردبول آرنا لایپزیگ
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: لایپزیگ
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: