با برنده شدن نیروگاه رامین اهواز در مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه افق ماهشهر، فضل الله خادمی به عنوان مدیر این نیروگاه معرفی شد.
کد خبر: ۷۵۷۳۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶