پرواز مستقیم
ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۰۱۶۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۰۱۴۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

ساری؛
برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۰۱۱۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

ساری؛
برناه پرواز‌های فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۰۰۱۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۰۰۱۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

ساری؛
مسیر پروازهای جدید ساری- ایروان و ساری- تبریز در فرودگاه ساری برقرار می‌شود.
کد خبر: ۵۹۹۹۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۹۷۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۹۵۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۹۲۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی هواپیمایی هند برنامه خود برای برقراری پروازهای مستقیم به مقصد تهران را به حالت تعلیق درآورد.
کد خبر: ۵۹۹۰۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۸۸۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۵۴۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

ساری،
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۴۹۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۳۹۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۳۹۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

اینترنشنال نیوز گزارش داد:
اینترنشنال نیوز نوشت پاکستان و ایران توافق کردند با برقراری پروازهای مستقیم بین تهران و اسلام آباد، همکاری‌های خود را در زمینه حمل و نقل افزایش دهند.
کد خبر: ۵۹۳۶۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۳۶۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۲۲۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

ساری؛
برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۲۰۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

ساری؛
برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۵۹۱۸۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱