برچسب :

اذان

اصفهان؛
امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ برابر با ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۳۸، ۳ ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۸۵۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


امروز چهارشنبه سیزدهم دی ماه برابر با پانزدهم ربیع الثانی 1439 هجری قمری و 3 ژانویه 2017 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۸۴۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


اوقات شرعی بجنورد سیزدهم دی ماه 96 به شرح ذیل است .
کد خبر: ۶۳۸۴۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۸۴۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


امروز سه شنبه دوازدهم دی ماه برابر با چهاردهم ربیع الثانی 1439 هجری قمری و 2 ژانویه 2017 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۸۴۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


امروز سه شنبه ۱۲ دی برابر با ۱۴ ربیع الثانی سال ۱۴۳۹ هجری قمری دوم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۸۴۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


امروز سه شنبه دوازدهم دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با چهاردهم ربيع الثانی 1439هجری قمری و2ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۸۴۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


اوقات شرعی سه شنبه دوازدهم ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با چهاردهم ربیع الثانی و دوم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۸۴۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


امروز سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۱۴ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۸۴۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


اوقات شرعی سه شنبه 12 دی ماه در کرمان به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۸۴۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


اصفهان؛
امروز سه شنبه ۱2 دی ماه ۱۳۹۶ برابر با ۱4 ربیع الثانی ۱۴۳۸، 2 ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۸۳۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


امروز سه شنبه 12 دی 1396 برابر با 14 ربیع الثانی است.
کد خبر: ۶۳۸۳۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


اوقات شرعی بجنورد دوازدهم دی ماه 96 به شرح ذیل است .
کد خبر: ۶۳۸۳۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


امروز دوشنبه ۱۱ دی برابر با ۱۳ ربیع الثانی سال ۱۴۳۹ هجری قمری یک ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۸۳۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۸۳۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


امروز دوشنبه یازدهم دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با سیزدهم ربيع الثانی 1439هجری قمری و 1 ژانویه 2018 میلادی است.(مناسبت: آغاز سال جدید میلادی)
کد خبر: ۶۳۸۳۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


اوقات شرعی دوشنبه یاز دهم ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با سیزدهم ربیع الثانی و یکم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۸۳۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


امروز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۱ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۸۳۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


امروز دوشنبه 11 دی 1396 برابر با 13 ربیع الثانی است.
کد خبر: ۶۳۸۲۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


اصفهان؛
امروز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۳۸، ۱ ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۸۲۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱