برچسب :

اذان

امروز چهار شنبه 20 دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۲2 ربيع الثانی ۱۴۳۹هجری قمری و دهم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۴۵۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


اوقات شرعی چهار شنبه بیستم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و دوم ربیع الثانی و دهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۴۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


امروز چهارشنبه 20 دی 1396 برابر با 22 ربیع الثانی است
کد خبر: ۶۳۹۴۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


کرمان؛
اوقات شرعی چهارشنبه ۲۰ دی ماه در کرمان
کد خبر: ۶۳۹۴۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


امروز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۴۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


اصفهان؛
امروز چهار شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳۸، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۴۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


اوقات شرعی بجنورد بیستم دی ماه 96 به شرح ذیل است .
کد خبر: ۶۳۹۳۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۳۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


امروز سه شنبه 19 دی 1396 برابر با21 ربيع الثاني 1439و 9 ژانویه 2018 است.
کد خبر: ۶۳۹۳۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


تقویم روز و اوقات شرعی 23 دی ماه به وقت کردستان رادرباشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۹۳۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


تقویم روز و اوقات شرعی 21 دی ماه به وقت کردستان رادرباشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۹۳۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


تقویم روز و اوقات شرعی 20 دی ماه به وقت کردستان رادرباشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۹۳۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


تقویم روز و اوقات شرعی 19 دی ماه به وقت کردستان رادرباشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۹۳۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


اوقات شرعی سه شنبه نوزدهم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و یکم ربیع الثانی و نهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۳۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


امروز سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۲۱ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۹ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۳۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


امروز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۲۱ ربيع الثانی ۱۴۳۹هجری قمری و نهم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۳۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


اوقات شرعی سه شنبه 19 دی ماه در کرمان به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۲۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


اصفهان؛
امروز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ ربیع الثانی ۱۴۳۸، ۹ ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۲۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


امروز سه شنبه نوزدهم دی ماه برابر با بیست و یکم ربیع الثانی 1439 هجری قمری و 9 ژانویه 2017 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۲۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


اوقات شرعی بجنورد نوزدهم دی ماه 96 به شرح ذیل است .
کد خبر: ۶۳۹۲۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹