برچسب :

اذان

امروز دوشنبه 25 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 27 ربیع الثانی سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 14 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۰۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


اوقات شرعی دوشنبه 25 دی ماه در کرمان به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۴۰۰۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


امروز دوشنبه بیست و پنجم دی ماه برابر با بیست و هفتم ربیع الثانی 1439 هجری قمری و 15 ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۹۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


امروز یکشنبه 24 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 26 ربیع الثانی سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 13 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۸۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


اوقات شرعی یکشنبه بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و ششم ربیع الثانی و چهاردهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۸۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


اوقات شرعی یکشنبه 24 دی ماه در کرمان به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۸۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


امروز شنبه 23 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 25 ربیع الثانی سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 12 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۷۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


امروز شنبه 23 دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با 25 ربيع الثانی1439 هجری قمری و 13 ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۷۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


اوقات شرعی شنبه ۲۳ دی ماه در کرمان
کد خبر: ۶۳۹۷۵۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


اوقات شرعی شنبه بیست و سوم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و پنجم ربیع الثانی و سیزدهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۷۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


امروز شنبه 23 دی 1396 برابر با 25 ربیع الثانی است
کد خبر: ۶۳۹۷۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


اصفهان؛
امروز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۳۸، ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۷۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


امروز جمعه 22 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 24 ربیع الثانی سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 11 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۶۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


امروز جمعه 22 دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با 24 ربيع الثانی1439 هجری قمری و 12 ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۶۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


اوقات شرعی جمعه بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و چهارم ربیع الثانی و دوازدهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۶۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


امروز جمعه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی، ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۶۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


امروز جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۶۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


امروز جمعه 22 دی 1396 برابر با 24 ربیع الثانی است
کد خبر: ۶۳۹۶۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


امروز شنبه 30 دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با 2 جمادی‌الاول 1439 هجری قمری و 20 ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۶۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


امروز جمعه 29 دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با 1 جمادی‌الاول 1439 هجری قمری و 19 ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۶۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹