برچسب :

اذان

امروز جمعه 29 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 1جمادی الاول سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 18 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۵۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹


امروز جمعه ۲۹ دی برابر با دوم جمادی الاول ۱۴۳۹ هجری قمری و نوزدهم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۵۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹


اوقات شرعی جمعه بیست و نهم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با یکم جمادی الاول و نوزدهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۴۰۵۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹


امروز پنجشنبه 28دی برابر با یکم جمادی الاول ۱۴۳۹ هجری قمری و 18 ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۴۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


امروز پنجشنبه 28 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 30 ربیع الثانی سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 17 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۴۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


اوقات شرعی پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با سی ام ربیع الثانی و هجدهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۴۰۴۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


اوقات شرعی پنج شنبه ۲۸ دی ماه کرمان
کد خبر: ۶۴۰۴۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


امروز چهارشنبه 27 دی 1396 برابر با 29 ربيع الثاني 1439, 17 ژانویه 2018 است.
کد خبر: ۶۴۰۳۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


امروز چهارشنبه 27دی برابر با ۲9 ربیع الثانی سال ۱۴۳۹ هجری قمری و 17 ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۳۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


امروز چهار شنبه 27 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 29 ربیع الثانی سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 16 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۲۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


اوقات شرعی چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و نهم ربیع الثانی و هفدهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۴۰۲۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


امروز چهار شنبه بیست و هفتم ماه برابر با بیست و نهم ربیع الثانی 1439 هجری قمری و 17 ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۲۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


امروز سه شنبه ۲6 دی برابر با ۲8 ربیع الثانی سال ۱۴۳۹ هجری قمری و 16 ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۱۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


امروز سه شنبه 26 دی ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، برابر با 28 ربیع الثانی سال ۱۴۳۸ هجری قمری و 15 جولای ۲۰۱۷ میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۱۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


اوقات شرعی سه شنبه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و هشتم ربیع الثانی و شانزدهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۴۰۱۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


امروز سه شنبه 26 دی 1396 برابر با 28 ربیع الثانی است.
کد خبر: ۶۴۰۱۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


اوقات شرعی سه شنبه 26 دی ماه در کرمان به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۴۰۱۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


امروز سه شنبه بیست و ششم دی ماه برابر با بیست و هشتم ربیع الثانی 1439 هجری قمری و 16 ژانویه 2018 میلادی است.
کد خبر: ۶۴۰۱۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


امروز دوشنبه 25 دی 1396 برابر با 27 ربيع الثاني 1439 15 ژانویه 2018 است.
کد خبر: ۶۴۰۰۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


اوقات شرعی دوشنبه بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیست و هفتم ربیع الثانی و پانزدهم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۴۰۰۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵