برچسب :

اذان

امروز سه شنبه 19 دی 1396 برابر با 21 ربیع الثانی است
کد خبر: ۶۳۹۲۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۲۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۲۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۲۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۲۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۱۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۱۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹


تقویم روز و اوقات شرعی 18 دی ماه به وقت کردستان رادرباشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۹۱۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


اوقات شرعی دوشنبه هجدهم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با بیستم ربیع الثانی و هشتم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۱۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


امروزدوشنبه 18 دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با 20 ربيع الثانی ۱۴۳۹هجری قمری و 8 ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۱۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


اوقات شرعی دوشنبه 18 دی ماه در کرمان به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۱۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


امروز دوشنبه 18 دی 1396 برابر با 20 ربیع الثانی است
کد خبر: ۶۳۹۱۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


امروز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۸ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۱۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


اوقات شرعی دبماه ۹۶ استان بوشهر را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۶۳۹۱۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷


اصفهان؛
امروز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۳۸، ۸ ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۱۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


اوقات شرعی بجنورد هجدهم دی ماه 96 به شرح ذیل است .
کد خبر: ۶۳۹۰۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


اوقات شرعی؛
اوقات شرعی به افق آذربایجان شرقی به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۹۰۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


امروز یکشنبه 17 دی ماه 1396 هجری شمسی برابر با 19 ربيع الثانی ۱۴۳۹هجری قمری و هفتم ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۰۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷


اوقات شرعی یکشنبه هفدهم دی ماه ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با نوزدهم ربیع الثانی و هفتم ژانویه ۲۰۱۸ است.
کد خبر: ۶۳۹۰۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷


امروز یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ هجری شمسی برابر با ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۳۹ هجری قمری و ۷ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی است.
کد خبر: ۶۳۹۰۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷