ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۸۵۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸


فرماندهی انتظامی استان یزد از بین جوانان علاقه‌مند در مقطع درجه داری استخدام می‌کند.
کد خبر: ۷۶۷۸۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۷۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۷۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۶۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۵۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۵۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۴۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۴۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش، گفت: نیروهای پیمانی در صورت شرکت در آزمون استخدامی و کسب حداقل نصاب نمره آزمون به استخدام رسمی در می آیند.
کد خبر: ۷۶۷۳۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۲۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۱۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۷۰۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۶۹۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


فرماندار فیروزکوه مطرح کرد:
مهری گفت:در ارتباط با نیروی انسانی اگر نیاز داشته باشیم پس از ساماندهی درخواست مجوز استخدام خواهیم داشت.
کد خبر: ۷۶۶۹۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۶۸۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۶۸۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۶۷۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۶۷۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۶۶۶۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷