تلاوت مجلسی آیات23-51 سوره اسراء توسط استاد مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۲۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 15-38توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۷۰۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


تلاوت مجلسی آیات سوره توسط مصطفی اسماعيل اسراء قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۶۵۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۷


تلاوت مجلسی آیات114-147سوره نساء توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۴۷۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


تلاوت مجلسی آیات 1-40 سوره قیامت توسط متولی عبدالعال قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۴۵۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات1-11سوره سجده توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۴۲۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات1-24 سوره انفال توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۳۸۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 51-69سوره مومنون توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۳۷۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


تلاوت مجلسی آیات1-89 سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۳۳۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


تلاوت مجلسی آیات 27-74 سوره واقعه توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۲۹۸۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


تلاوت مجلسی آیات132-165 سوره انعام توسط محمدمحمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۲۸۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


تلاوت مجلسی آیات 52-89 توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۲۶۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶


تلاوت مجلسی آیات109-120 سوره مائده توسط مصطفی اسماعیل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۲۵۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


تلاوت مجلسی آیات 22-40سوره انفال توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۲۴۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴


تلاوت مجلسی آیات123-227 سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاویقابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۲۳۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳


تلاوت مجلسی آیات1-46 سوره اعراف توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۲۱۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱


تلاوت مجلسی آیات 22-34سوره لقمان توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۱۹۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰


تلاوت مجلسی آیات 69-89سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۱۸۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


تلاوت مجلسی آیات 1-5 سوره زمر توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۱۶۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


تلاوت مجلسی آیات181-220سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۴۱۵۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷