شاهرود؛
کارگاه منطقه ای شکوفایی ایده های نوآورانه درعلوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه یک کشور در شاهرود آغاز شد.
کد خبر: ۵۹۸۱۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸