محمودی شاه نشین به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد:
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: امروز به وزارت کشور تا ساعت 12 امشب فرصت داده شد تا ایرادات موجود در دستگاه های اخذ رأی الکترونیکی را رفع کند.
کد خبر: ۶۰۹۲۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۸


آبادان؛
دستگاه الکترونیکی و مکانیزه اخذ رای در دانشگاه پیام نور خرمشهر آموزش داده شد.
کد خبر: ۶۰۶۴۵۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۷