گفتگوی منطقی بهترین راهکار برای پایان دادن به اختلافی است که زوجین بر سر آن بحث کرده اند.
کد خبر: ۶۲۶۶۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


ممكن اين اتفاق براي بسياري از زنان بيافتد كه احساس كنند شوهرشان از آنها دوري مي كنند امابهتراست براي كمك به بهبود مشكلات ارتباطي و يا حل آنها با تمام عوامل احتمالي ايجاد كننده اين مشكلات روبه رو شوند.
کد خبر: ۴۵۰۰۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۱۵