مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد گفت: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خودکار در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۷۴۸۳۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از ساماندهی و حفاظت بقایای معماری تل تخت در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد خبر داد.
کد خبر: ۷۴۴۶۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از تعویض پوشش‌های حفاظتی درگاه‌های کاخ بارعام و نقش برجسته انسان بالدار در این محوطه باستانی خبر داد.
کد خبر: ۷۴۱۲۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


عملیات ساماندهی صفه برج سنگی مجموعه میراث جهانی پاسارگاد در حال انجام است.
کد خبر: ۷۴۰۸۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


در چهارمین فصل از کاوش‌؛
در چهارمین فصل از کاوش‌های باستان شناسی، ساختار‌های جدیدی در محوطه حفاظت شده میراث جهانی پاسارگاد کشف شد.
کد خبر: ۶۳۴۱۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸


مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از مسقف شدن درگاه‌های کاخ اختصاصی این سایت جهانی خبر داد.
کد خبر: ۶۳۴۰۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸