تولید بذرهای تراریخته نیازمند دانش و فناوری لازم برای دستکاری های ژنتیک و داشتن آزمایشگاه های مجهز و پشتوانه های مالی تحقیقاتی است که هر سه مورد در افغانستان وجود ندارد.
کد خبر: ۶۴۶۲۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵